Potetrykk

NHK’s medlemsblad

I perioden vinter 2016 til sommer 2020 ble det utgitt totalt ni blad med forskjellig innhold; faktabaserte artikler, koselige historier, DIY oppskrifter, matoppskrifter og bildesamlinger.

Potetrykk er et digitalt blad (PDF) som sendes ut til betalende medlemmer av foreningen.

Nedenfor kan du se alle forsidene til de tidligere utgitte bladene.

Potetrykk er satt på pause til 2025.
Nye medlemmer vil få tilsendt tidligere utgaver ved innmelding.