Bli oppdretter

Regler for oppdrett

Som registrert oppdretter i Norsk Hamsterklubb binder du deg til å følge foreningens regler for oppdrettere.
Brudd på disse kan medføre fratagelse av oppdretternavn og utestenging av foreningen.

Kriterier

For å kunne bli registrert oppdretter må du..

  • være over 16 år.
  • være betalende medlem av foreningen.
  • ha vært medlem av foreningen i minst 3 mnd.
  • ha hatt den hamsterarten du skal oppdrette som kjæledyr i minst et år.
Fordeler

Som registrert oppdretter i NHK får du..

  • oppdrettet ditt presentert med navn, link til hjemmeside og kontaktinformasjon på våre nettsider.
  • alltid råd og veiledning av våre mentorer i avlsrådet.
  • et kvalitetsstempel ovenfor kjøpere og andre oppdrettere.
Avgifter

Medlemsavgift: 200,- NOK

Den årlige medlemsavgiften for medlemsskap i foreningen.

Registreringsavgiften: 200,- NOK

Engangsavgiften du betaler for oppdrettersøknad.

Aktiviseringsavgift: 200,- NOK

En årlig avgift å holde oppdrettet aktivt. Den årlige avgiften betales i begynnelsen av året, og du får en påminner på mail tidlig i januar. Betales den ikke ila. en måned vil oppdrettet ligge hvilende til den betales. Når et oppdrett ligger hvilende blir det ikke presentert på nettsidene. En nylig godkjent oppdretter skal ikke betale aktiviseringsavgift ut det året godkjenningen finner sted. Blir et oppdrett godkjent i november vil betalingen være gyldig for hele neste år.

Oppdrettersøknad

Steg 1: last ned dokumentet nedenfor
Steg 2: fyll ut dokumentet elektronisk
Steg 3: Send ferdig utfylt dokument på mail til avlsraad.nhk@styret-nhk
Steg 4: Betal registreringsavgiften (200kr) via nettbank til kontonummer 1503.74.61501.

Avlrsådet vil vurdere søknaden innen tre uker. Dersom søknaden ikke er godkjent vil avlsrådet ta kontakt og be om ny søknad med de ønskede endringene. Du trenger isåfall ikke å betale ny registreringsavgift.

LINK DOKUMENT HER

Oppdretterprøve

Dersom avlsrådet godkjenner søknaden, vil du få tilsendt en prøve den/de ønskede artene.

 • Søker har fire uker å besvare prøven. Er ikke svaret mottatt innen fristen må søker starte søknadsprosessen på nytt og betale ny registreringsavgift.
 • Prøven må besvares i sin helhet, og du skal skrive med egne ord og formuleringer på alle svarene du avgir.
 • Det er lov å bruke alle hjelpemidler, men det er ikke lov å spørre direkte om hjelp fra andre registrerte NHK-oppdrettere.
 • Søker har totalt tre forsøk på å bestå prøven. Dersom prøven ikke er bestått vil avlsrådet sende ny prøve på mail, med de spørsmålene som er mangelfulle og/eller feil besvart.
 • Dersom avlsrådet ikke kan godkjenne prøven på tredje forsøk må søker vente et år (fra den datoen søker mottok tilbakemelding fra avlsrådet på tredje forsøket) starte søknadsprosessen på nytt og betale ny registreringsavgift.
 • Prøven rettes av vårt avlsråd innen fire uker etter mottakelse.
 • Dersom prøven er bestått vil du få oppdretterbevis tilsendt per post og oppdrettet ditt presentert på NHKs nettsider.
Oppdretternavn

Når et oppdretternavn er godkjent er det beskyttet i foreningen på livstid.

Et oppdretternavn er knyttet til én bestemt person, og kan ikke deles på flere personer.

Det er max. tillatt med:

 • 15 bokstaver
 • 1 mellomrom

Det er ikke tillatt med:
I sin helhet eller som en del av oppdretternavnet

 • emoji, tegn eller tall
 • stygge ord og betegnelser
 • Stor bokstav endringer i samme ord
 • eksisterende firmanavn og merkevarer
 • kjendisnavn, støtende personnavn
 • politiske betegnelser og personer
 • landsnavn, fylkesnavn eller kommunenavn

Avlsrådet kan be deg om å endre oppdretternavn i søknadsprosessen dersom det ligner for mye på et som allerede eksisterer i registeret eller er for generaliserende.