Genetikk

Gentikk er den teoretiske delen av avl og oppdrett som forteller oss hva vi kan forvente at foreldredyrene viderefører til hamsterungene. Ved å kunne grunnleggende genetikk kan du lettere planlegge kull og unngå uheldige paringer som kan resultere i defekter hos hamsterungene. Læren om genetikk er derfor særdeles viktig for å drive fornuftig avl. Denne læren vil ikke kunne fortelle deg om hamsterungene får store ører som mammahamsteren, eller er like rolige til sinns som pappahamsteren. Den vil lære deg om hamsterens mange genmutasjoner (farge, mønster, hårlag) og arveligheten av disse.

Genotyper og fenotyper

Genotyper er kodenavnet for genmutasjonen og fenotyper er navnet. Genotyper består av en kort bokstavsammensetning og fenotyper kan ha avanserte navn. Genotyper brukes for å sette opp krysningsskjema, og fenotyper brukes for å omtale fargene.

Eksempel på dette kan være..
Syrisk gullhamster:

 • Baba (genotyper), Banded (fenotyper).
 • rxrx (genotyper), Rex (fenotyper).

Genotyper består av to like deler, for å symbolisere både mor og fars anlag. Det er alltid to like bokstaver eller bokstavsammensetninger. Genet for Satin hos Syrisk gullhamster har to bokstaver i sin genotyp (Sa), og da blir den fullstendige genotypen Sasa.

Fenotyper kan variere stort mellom land, genotyper gjør ikke det. NHK har satt sine fenotyper med utgangspunkt i andre Europeiske land. Derfor er også fenotypene alltid på engelsk. En farge som består av flere fargemutasjoner kan ha et helt nytt og eget navn. Fordi fenotyper er navn så skal det skrives med stor forbokstav.

Eksempel på dette kan være..
Syrisk gullhamster, Creambaserte farger:

 • bb (genotyper), Rust (fenotyper).
 • ee (genotyper), Cream (fenotyper).
 • bb ee (genotyper), Caramel (fenotyper).
  Rust + Cream = Caramel,
 • bb ee Sgsg (genotyper), Silvercaramel (fenotyper).
  Rust + Cream + Silvergrey = Silvercaramel.
 • bb ee SgSg (genotyper), Brown eared White (fenotyper).
  Rust + Cream + Homozygous Silvergrey = Brown eared White.
 • bb ee Sgsg Uu (genotyper), Brown eared Silversable (fenotyper).
  Rust + Cream + Silvergrey + Umbrous = Brown eared Silversable.

Syrisk gullhamster, sortbaserte farger:

 • aa dd pp Toto (genotyper), Red eyed Blue Tortoiseshell (fenotyper)
  Black + Diluted + Cinnamon + Tortoiseshell = Red eyed Blue Tortoiseshell, forkortelse ReBlue Tort.

En fenotyprekke som består av mange fenotyper skal ha stor forbokstav på hvert enkelt navn. Den skal skrives i denne rekkefølgen: farge, mønster, hårlag, pelslengde (LH/SH), og fenotypene skal skrives alfabetisk. LH/SH skal alltid stå til sist uansett (gjelder kun Syrisk gullhamster). Står det ikke spesifisert hårlengde så skal man anta at hamsteren er korthåret (SH).

Eksempel på dette kan være..

Syrisk gullhamster:

 • Silvermink Rex Satin Longhaired
 • Chocolate Banded Shorthaired

Campbells dverghamster:

 • Red eyed Lilac Platinum Satin
 • Blue Silvering

Vinterhvit:

 • Agouti Pearl
 • Saphire Pearl

Det skal aldri spesifiseres i fenotypene hvilken gruppering fargen har (agouti eller helfarget).

Riktig:

 • Golden Shorthaired
 • Black Shorthaired

Feil:

 • Golden Agouti Shorthaired
 • Black Self Shorthaired
Forkortninger

Noen fenotyper kan bli lange og avanserte, og da kan det være lurt å vite om noen snarveier som ofte brukes på nett.

FenotypForkortningGenmutasjon
 Longhaired (langhåret) LH Hårlag
 Shorthaired (korthåret) SH Hårlag
 Satin (skinnende pels) SA Hårlag
 Rex (krøllete pels) RX Hårlag
 Umbrous (sotlag) UMB Hårlag
 Dominant spot (flekker) DS Mønster
 Banded (hvitt bånd rundt magen) BA Mønster
 Polywhite POLY Mønster
 Silvergrey SG Farge
 Darkgrey DG Farge
 Black eyed BE Øyefarge
 Brown eared BØ Ørefarge: Rust
 Red eyed RE Øyefarge: Cinnamon
 Tortoiseshell TORT Farge
 Texel (LH+RX) brukes mest utenlands TEXEL Hårlag
 Yellow Black YB Farge
Dominante og recessive gener

Vi skiller gener inn i to forskjellige anlag; dominante gener og recessive gener. Vi kan på en annen måte si at de deles inn i sterke og svake gener. Hvor de dominante genene er sterke, og de recessive er svake.

Dominante gener videreføres enkelt ved at én av foreldrene har det. Recessive gener må komme fra begge foreldrene for at ungene skal arve dem. Recissive gener kan bæres skjult, det kan ikke dominante. Alle dominante geners genotyper har stor bokstav helt først i genotypene.

Recessive genotyper skrives med små bokstaver.

Eksempel på dette kan være..

Syrisk gullhamster: genet for langhåret pels, ll. Dersom en hamster bærer et recessivt gen skjult (fått genet fra én forelder) vil det skrives som én liten bokstav: l.

Heterozygous og homozygous

Heterozygous er enkel form av et dominant gen, og homozygous er dobbel form. Enkel form vil si at ett anlag er arvet fra én forelder, dobbelt form er to anlag hvor hamsteren har fått det samme dominante genet, ett anlag, fra begge foreldrene.

Noen eksempler på dette kan være..

Syrisk gullhamster:
Sgsg, heterozygous Silvergrey. SgSg homozygous Silvergrey.
Uu, heterozygous Umbrous. UU homozygous Umbrous
Baba, heterozygous Banded. BaBa, homozygous Banded.

For at en hamster skal være homozygous må begge foreldre ha samme dominante gen. To foreldre med samme heteryzygous dominant gen vil gi 50% heterozygous, 25% homozygous og 25% vil ikke få det dominant genet overhodet. To homozygous foreldre vil gi et kull med 100% homozygous. En homozygous forelder krysset med en heterozygous vil gi 50/50% heterozygous og homozygous.

Når vi skriver alle hamsterens fenotyper i samme rekke så skriver vi aldri «heterozygous» for de individene med ett anlag, men det gjør vi derimot når det er snakk om homozygous.

Mange dominante gener vil få et forsterket uttrykk i homozygous form. For eksempel hos Syrisk gullhamster vil en homozygous Silvergrey se betraktelig lysere og kaldere ut i fargen, enn hos en heterozygous Silvergrey.

Genmutasjonenes grupperinger

Farger kan, hos Syrisk gullhamster og Campbells dverghamster, deles inn i to grupper, viltfarger (agouti) og helfarger (self). Viltfargene har et mønster tilknyttet seg: hanekam, kinnstriper og mørkere farge innerst i hårstrående. Helfarger er som ordet tilsier, helfarget.

De andre hamsterartene har kun viltbaserte farger, og hos dverghamstere blir «Agouti» flittigere brukt når det snakkes og skrives om viltfarger. Hos Campbells og Vinterhvite heter grunnfargen, fenotypene, simpelthen Agouti. Hos Syrisk gullhamster så heter grunnfargen Golden.

Noen fargegener må kombineres for at en spesiell farge skal kunne oppstå. Alle farger kan kombineres med forskjellige mønstre og hårlag.

Eksempler på viltfarger:

 • Golden (AA) – grunnfarge
 • Silvergrey (Sgsg)
 • Light grey (Lglg)
 • Dark grey (dgdg)
 • Cinnamon (pp)
 • Rust (bb)
 • Tortoiseshell, Yellow (Toto♀/ToY♂)

Eksempler på helfarger:

 • Cream (ee)
 • Ivory (eeSgsg)
 • Sable (eeUu)
 • Black (aa)
 • Champagne (aabbpp)

Eksempler på mønstre:

 • Banded (Baba)
 • Dominant spot (Dsds)
 • Roan, White belly (Whwh)