Stambok

Alle som er medlem av foreningen får synstilgang til stamboken.
Alle som er medlem av foreningen kan registrere kjæledyret sitt i stamboken, uavhengig om det blir benyttet i avl eller ikke.

For å registrere dyr i stamboken laster du ned dokumentet nedenfor, fyller det ut elektronisk, sender på mail (avlsraad.nhk@gmail.com), og betaler den aktuelle summen (via nettbank til kontonummer 1503.74.61501)

LINK DOKUMENT HER

Priser:

Enkeltdyr:
10,- NOK

Kull:
(kullstørrelse 3+)
30,- NOK

Regler for registrering av kull:
 • Kull skal registreres før fylte tre mnd.
 • Som registrert NHK-oppdretter skal du registrere alle kull innen de fyller tolv uker.
 • Som registrert NHK-oppdretter skal du registrere alle avlsdyr.
 • Ikke NHK-registrerte oppdrettere kan registrere kull i NHKs stambok dersom de er medlem av foreningen, men de kan ikke registrere ungene under oppdretternavn.
 • Et oppdretternavn er knyttet til én bestemt person.
 • Som registrert NHK-oppdretter skal du utelukkende registrere kull under eget oppdretternavn som du selv har oppdrettet.
 • Kull kan ikke deles mellom flere oppdrettere. Det er eier av hamstermors avlsrettigheter som har krav på kullet.
Regler for registrering av importer og uregistrerte avlsdyr:
 • Importer kan kun registreres under utenlandsk oppdretternavn dersom oppdrettet er foreningsregistrert.
 • Importer vil registreres slik det står i den originale stamtavlen.
 • Ved registrering av importer i stamboken har du selv ansvar for å gi avlsrådet den infoen som skal registreres (stamtavlenavn, oppdretternavn, fenotyper, fødselsdato, stamtavle).
 • Ved registrering av uregistrerte avlsdyr (kjøpt innenlands og utenlands) i stamboken har du selv ansvar for å gi avlsrådet den infoen som skal registreres (stamtavlenavn, fenotyper, fødselsdato, stamtavle).
Regler for registrering av hybrider:
 • Det er på dette tidspunkt ikke tillatt å registrere hybrider i stamboken.
Regler for stamtavlenavn:
 • For hvert mellomrom vil neste ord ha stor bokstav.
 • Oppdretternavn kan ikke skrives med store bokstaver.
 • Oppdretternavn skal alltid skrives med stor forbokstav.
 • Det er tillatt for NHK-registrerte oppdrettere å legge til «s» på slutten av oppdretternavnet, dersom oppdretternavnet er registrert uten S.
  For eksempel; Fiktivt (oppdretternavn registrert som) Brigahamster, kan registrere stamtavlenavn som «Brigahamsters».
 • Enkeltord kan skrives med store bokstaver, dette må presiseres.
  For eksempel; Brigahamsters (fiktivt oppdretternavn) ASTOR The Great (fiktivt hamsternavn).
 • Det er max. tillatt med:
 • 35 bokstaver
  Dette inkluderer oppdretternavn, stamtavlenavn og evt. mellomrom.
 • 5 mellomrom
 • 3 store bokstavendringer i ett ord
  For eksempel; ByeByeBirdie.
 • Det er ikke tillatt med:
  I sin helhet eller som en del av oppdretternavnet
 • emoji, tegn eller tall
 • stygge ord og betegnelser
 • eksisterende firmanavn og merkevarer
 • kjendisnavn, støtende personnavn
 • politiske betegnelser/personer
 • landsnavn, fylkesnavn eller kommunenavn