Regler for oppdrettere

Som registrert oppdretter i Norsk Hamsterklubb binder du deg til å følge foreningens regler for oppdrettere.

Oppdretter skal drifte sitt oppdrett med seriøsitet og stolthet, på vegne av og i samarbeid med NHK.

Brudd på disse kan medføre fratagelse av oppdretternavn og utestenging av foreningen.

Sist oppdatert: 15/9-2023

  Ditt samarbeid med NHK

  • Foreningens etiske retningslinjer for hold og avl av hamster skal alltid overholdes.
  • Det er oppdretter sitt ansvar å sørge for at han/hun er oppdatert på evt. endringer som forekommer i foreningens regler for oppdrettere.
  • Det er oppdretter sitt ansvar å sørge for at han/hun er oppdatert på evt. endringer som forekommer i foreningens retningslinjer.
  • Som registrert oppdretter har du selv ansvar for å utgi korrekt og nødvendig informasjon om ditt oppdrett til foreningen slik at informasjonen presentert på hjemmesiden til en hver tid er korrekt.
  • Som registrert oppdretter innad NHK presenterer du foreningen. Du skal holde en god tone på sosiale medier, og eventuelt diskutere misnøye tilknyttet til andre oppdrettere eller andre foreningsrelaterte misnøyer, direkte med styret og/eller avlsrådet i NHK.
   Kjøp og salg
   • Minstepris for hamsterunger er 200,- NOK
   • Minstepris for voksne dyr over 6 mnd er 150,- NOK
   • Du står ansvarlig for å finne egnede hjem iht. NHKs retningslinjer, til alle dyr som skal selges.
   • Som registrert oppdretter har du selv ansvar for å utgi korrekt og nødvendig informasjon om ditt oppdrett til foreningen og til dine kjøpere. Dette innebærer bla. informasjon om linjer og avlsdyr, utsendelse av stamtavler, samt stell og driftingen av det daglige hamsterholdet.
   Registrering av kull, avlsdyr og importer
   • Alle avlsdyr skal være registrert i NHKs stambokregister.
   • Som oppdretter skal du registrere alle kull og hamsterunger innen de fyller tolv uker.
   • Du kan ikke registrere kull du ikke har avlet opp selv. Du eier kun de kullene der du selv har avlsrett på hunnen.
   • Du kan ikke registrere innkjøpte eller importerte hamstere under eget oppdretternavn. Du kan kun registrere hamstere du selv har avlet opp under ditt oppdretternavn. Hamstere med ukjent oppdretternavn skal registreres uten oppdretternavn, og kun med kjælenavn.
   • Du kan ikke registrere innkjøpte eller importerte dyr under uregistrerte oppdretternavn (det oppdretternavnet som følger hamsteren fra sitt hjemland). For at hamsteren skal kunne beholde oppdretternavnet i NHKs stambok skal oppdretteren til hamsteren være foreningsregistrert i sitt hjemland. I et slikt tilfelle skal hamsteren kun registreres som stamtavlenavnet sitt, uten navnet på oppdrett.
   Avl og oppdrett på hybrid dverghamster
   • Det er ikke tillat å avle på hybrider, da NHK ønsker å verne om de rene dverghamsterartene.
   • Hamstere med fargen mandarin i samtavlen, vil ikke bli godkjent som renartet og er en hybrid.
   •  Det ikke tillat å avle på Campbells og Vinterhvit dverghamster som ikke har kjent foreningsstemplet stamtavle i minst 4 ledd.